Przeglądarka, z której obecnie korzystasz, może powodować nieprawidłowe działanie systemu. System działa przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych Edge (pobierz tutaj: https://www.microsoft.com/pl-pl/edge) , Firefox (pobierz tutaj: https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/), Chrome (pobierz tutaj: https://www.google.com/intl/pl_pl/chrome/), działających w systemie Windows oraz Android.

Panel aplikanta

Panel logowania do systemu e-Dziennik dla aplikantów adwokackich, w którym znajdziesz harmonogram zajęć dla Twojego roku, wszystkie niezbędne materiały, kazusy i prace domowe, przegląd obecności oraz możliwość złożenia wniosku.

Panel prowadzącego

Panel logowania do systemu e-Dziennik dla osób przeprowadzających zajęcia dla aplikantów adwokackich, w którym znajdziesz m. in. harmonogram zajęć wszystkich prowadzonych grup oraz możliwość udostępniania materiałów, kazusów i prac domowych.